Wednesday, January 16, 2008

終於又病倒了!

昨晚, 你問我︰「身體好了點沒有?還是覺得不舒服?」我想我的面色定很慘白, 還以為化了妝(!)可以掩蓋我的病容。或許是我一直忍著, 平日像個飯桶(我很喜歡吃白飯!)的我竟然沒有胃口, 便是晚飯吃到一半, 已經很想吐了。最後, 還是忍不住去洗手間裡吐!唉!

已經暈眩了兩個星期了的我, 還是沒有一點起色。昨晚想脫離那棵令人安眠的小米, 結果令我一整晚像在船上一樣搖呀搖, 完全無法入睡。一整夜沒有睡覺的我, 今早起來, 既暈眩又精神恍惚的, 怎麼上班呢?想起來, 已經看過三次西醫, 還是試試中醫療法, 看看到底是什麼病。

媽媽非常擔心, 覺得我自埃及歸來後中!了!邪!今天一早, 在我身邊唸唸有詞, 精神恍惚的我安慰媽媽說︰「不用擔心呢…應該沒有事的!」結果, 媽媽跟我去看中醫, 很擔心地問醫師︰「是不是感冒菌入腦?」我說︰「吓?」醫師說︰「那種病是會死人的!應該不是…」那位醫師問長問短之後, 氣定神閒地說︰「妳為食呀, 睇妳嘅病徵, 妳應該係… …食滯咗!」我說︰「吓?」即時開始回想一下這兩個星期到底吃過什麼?沒有呢?貪吃?食得太多但我會不知道嗎?朋友還說我旅行回港之後瘦了, 問我是不是埃及的東西很難吃。(其實是非常之難吃!我已經有十多年沒有吃過香蕉, 但為了「充飢」, 也只好破戒!與我一同旅行的女性朋友, 竟然可以照吃那些十級難吃的食物, 原來她的適應力是超強的…她說︰「我對旅遊團的食物是沒有要求的。」但這些「東西」… …) 醫師胸有成竹的說我貪吃, 我也只好賭一賭, 這劑藥方到底能否打救我這不知名的病症。

聽天由命啦…

回家後, 精神恍惚的我開始煲藥(是的!媽媽去了買菜呢…), 怎麼煲藥可以這樣複雜呢?五碗水煲至兩碗, 再加後下藥, 煲成一碗, 再加四碗水煲至半碗… …呀!!!

不過, 同事早前給我借了一本書, 是高木直子的《一個人上東京》。那個女孩子的性格竟然跟我有點似, 當我在煲藥的時候, 讀得正入神, 竟然因為太猛火而「滾瀉」了!OH…SHIT…那麼現在剩下到底有多少碗水呢?最後, 我想…從一個科學的角度去看, 那壺藥的Concentration應該沒有太大分別, 喝了才算吧!

好!乾碗…好酸…好苦呢!…呀!!明天還要繼續喝呢…

2 comments:

Gavin said...

哈! 你又病... 真係服左你. 你一生人病既次數應該係普通人既好幾倍...

你咁為食, 食濟左又有幾奇呢? 但我無諗過食濟左會影響咁大o者. 好丫. 山渣, 健脾解胃. 我平時得閒都買黎當糖食~ 哈.

最唔明係d中藥做乜鬼成日都又dilute. 又concentrate跟住又再dilute then 又con 一con 佢... 十足十玩過山車咁. 咪話你煲到溢晒出黎. 我每次都唔明用d 瓦煲點可能睇到係幾多碗水... 細個時有諗過買個大d 既beaker 黎煲. 哈哈哈. 有marking 嘛. :P

The Sweet Piscean said...

其實, 煲藥...我都係亂咁煲...

如何有人發明一個大beaker, 都係一個不錯既選擇, 最重要係唔好咁易「滾瀉」囉!